Personalen

Carina Bergh
Verksamhetschef
Ridlärare

Lotta Bergström
Ridlärare
Administratör

Ulrika Lind
Ridlärare

Ulrika Fundin
Ridlärare

Anna Örnsved
Ridlärare

Carolina Hellberg
Ridlärare

Christina Wittlock
Stall

Till vår anläggning kommer även tränarna Ann Hagstedt och Pelle Duvefelt.