Lördagsvärd

Den ideella insatsen
Järna Ridklubb är en ideell förening, det vill säga att vi är en sammanslutning av
personer som förenas genom vårt gemensamma intresse för hästar och ridning. Det
betyder också att ridklubben ägs av sina medlemmar, och där medlemmarna utsett
en styrelse att leda arbetet tillsammans med personalen som är ansvarig för den
dagliga verksamheten.

Under många år har klubben arbetat med lördagsvärdskap, dvs att medlemmar
kommer in en lördag under pågående termin och hjälper till i stallet. Syftet är i
huvudsak att stärka engagemang och gemenskap i föreningen; det är roligt och
lärorikt att tillsammans med andra medlemmar ta hand om stallet och våra hästar.
Vi har idag många som ställer upp och är lördagsvärdar men vi ser att det blir svårare
och svårare att få värdar, vi får ofta lägga ut på Facebook att det saknas stallvärdar.

För att kunna fortsätta driva ridskolan på det sätt vi önskar och inte höja priser mer
än nödvändigt, kommer vi från och med vårterminen 2022 att schemalägga våra
vuxen- och ungdomsgrupper på en lördag per termin. Gruppen är stallvärd
tillsammans med en personal mellan kl.7.30 – 14.30. Man får i gruppen bestämma
om alla är där hela dagen eller delar upp i 2 pass (7.30-11.30, 11.30-14.30).
Er ridlärare kommer att informera om hur dagen ser ut när det närmar sig just er
lördag.

Vi hoppas på detta sätt att få flera engagerade i det så viktiga ideella arbetet i vår
förening.