Styrelsen

Styrelsen sammanträder en vardag i månaden. På dessa möten medverkar även ridskolechefen och eventuellt andra som är kallade att föredra ett visst ärende till styrelsen.

Du som medlem är välkommen att lämna förslag och synpunkter på saker som du tycker styrelsen bör ta upp. Tveka inte att ringa eller höra av dig till någon av nedanstående om du undrar något.

Ordförande
Mona Anderson

Vice ordförande & styrelseledamot
Michael Broström

Sekreterare & styrelseledamot
Anna Glanmark

Styrelseledamot
Anna Örnesved

Styrelseledamot
Åsa Rössberg

Styrelseledamot
Emelie Alnesved

Styrelseledamot
Ylva Lännholm

Styrelseledamot
Carina Astorsson

U-sek representant
Stella Strömbäck

Kassör och styrelseledamot
Marlene Bernfalk

Internrevisorer
Maria Stigell Warnström
Emma Dahlén

Revisorerna väljs på årsmötet och har till uppgift att granska klubbens bokföring och ekonomi och ge sitt godkännande till årsmötet.