Valberedning

Valberedningens viktiga uppgift är att ta fram förslag på ledamöter till styrelsen och revisorer.

Valberedningen är som mest aktiv månaderna innan årsmötet och hjälper medlemmarna och klubben att få en så bra styrelse som möjligt.

Valberedningen:
Gunn Bergström
Susanne Larsson
Iris Treutiger