Allmänna bestämmelser för gruppridning

  • Deltagaren skall vara medlem i Järna Ridklubb. För att försäkringar skall gälla måste medlemsavgiften erläggas i förskott (med januariavgiften eller, för ny medlem, vid första betalningstillfället).
  • Godkänd ridhjälm och skor/stövlar med klack skall användas vid all ridning. Skyddsväst rekommenderas.
  • En bestämd dag och tid i veckan är reserverad tills uppsägning sker. Gruppen har upp till 10 deltagare.
  • Järna Ridklubb har delat upp ridåret i 4 betalningsperioder, som skall erläggas i förskott.
  • Vid förhinder eller sjukdom har eleven rätt att, i mån av plats, rida igen i en likvärdig grupp inom 1 månad. Lektion skall avbeställas senast kl 12.00 samma dag (måndag-fredag) eller senast 09.00 (lördag, söndag) på tel 08-55171519. Ej avbeställd eller för sent avbeställd tid går inte att rida igen. Teorilektion kan endast tas igen med annan teorilektion.
  • Inställer ridskolan lektionen äger deltagaren rätt till kompensation i form av ridlektion. Ridskolan skall i denna situation meddela deltagaren i så god tid som möjligt.
  • Lektionstid är den tid då deltagaren disponerar hästen. Eleven ska vara på plats ca 20-30 minuter innan lektionen börjar.
  • Uppsägning av plats i grupp skall ske senast 4 lektionsveckor i förväg. Uppsägningen skall vara skriftlig. Gäller även innan start av höstterminen.
  • Föräldrar till nybörjarbarn ska se till att barnet har tillgång till en ledare så länge det behövs.
  • Vid långvarig sjukdom återfås erlagd avgift mot uppvisande av läkarintyg.