ÅRSMÖTE 2023

Lördagen den 25/2 klockan 15.00

Järna Ridklubb är en medlemsdriven verksamhet och på årsmötet är det du medlem som väljer vilka som ska vara i styrelsen och leda föreningen.

Du kommer bland annat att välja ordförande och ledamöter till styrelsen, revisorer och valberedare.

Eventuella förslag (motion) från dig som enskild medlem ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet – 4 februari.

Verksamhets-, förvaltningsberättelse, valberedningens förslag på ny styrelse samt inkomna motioner kommer att finnas tillgängliga via anslag på hemsidan och i stallet senast en vecka före mötet.

Anmäl dig på listan i stallet. 

Plats: Ridskolans kafeteria

Vi vill att så många som möjligt deltar då årsmötet har en viktig funktion för föreningen.

Varmt välkomna!

Nedan finner ni dokument inför årsmötet 2023.